Wat is een IP adres? Een IP adres is een term die iedereen wel eens hoort. Iedereen komt er mee in aanraking die een PC, een laptop, een mobiele telefoon, een netwerkprinter of een ander toestel heeft dat met een computernetwerk of met het Internet verbonden wordt. Maar wat is een IP adres eigenlijk en hoe wordt het voorgesteld?

Wat is een IP adres

Zeker als student informatica is het belangrijk om een goed begrip te hebben van wat een IP adres is, hoe een IP adres eruitziet en hoe je het IP adres van je computer te weten kan komen.

Wat is een IP adres

Een netwerk van devices

Computers en mobiele telefoons zijn slechts enkele voorbeelden van toestellen of zogenaamde end user devices die verbonden worden met het Internet. Een device wordt opgenomen in een computernetwerk om communicatie en gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen twee toestellen moeten deze toestellen elkaar kunnen bereiken en elkaar kunnen identificeren. Elk toestel zal een uniek adres krijgen op het netwerk zodat afzender en ontvanger elkaar steeds perfect weten te bereiken.

Dit uniek adres om een bepaald toestel te kunnen aanduiden en identificeren op een netwerk noemen we het IP adres van het toestel.

Net zoals een brief per post

Als ik een brief per post wil versturen naar iemand moet ik het juiste adres weten en vermelden op de omslag. Zonder het juiste adres kan ik deze bestemmeling niet bereiken. Idem als ik iemand wil opbellen. Ik heb het juiste telefoonnummer nodig om deze persoon te kunnen bellen. Zonder dat telefoonnummer wordt bellen namelijk erg moeilijk.

Het communiceren tussen toestellen op een netwerk verloopt net hetzelfde.

Elk toestel krijgt een uniek adres op het computernetwerk of op het Internet waarmee het toestel bereikt kan worden.

Het IP adres

Wat is een IP adres nu eigenlijk en hoe ziet het er uit?

Een IP adres is eenvoudigweg een nummer. Een IP adres is eigenlijk gewoon een geheel getal. We beginnen te tellen bij 0, 1, 2, 3, enzovoort… Dit is een heel eenvoudige en logische manier om een toestel te identificeren. We geven het gewoon een nummer.

Jamaar…. je hebt misschien al eens een IP adres gezien en dan zal je waarschijnlijk onmiddellijk willen opmerken dat een IP adres er toch uitziet als 4 getallen met puntjes tussen deze getallen zoals bijvoorbeeld 192.168.0.10? Hoe kan het dan een geheel getal zijn?

Inderdaad, maar nog even geduld šŸ™‚

Internet Protocol

Het woordje “IP” in de term “IP adres” staat voor “Internet Protocol”.

Ik ga in dit artikel niet in detail in op wat een protocol precies is of wat het Internet Protocol precies inhoudt. Wil je hierover graag meer informatie? Laat het me dan even weten in een reactie onderaan dit artikel. Als er voldoende interesse is, schrijf ik hierover misschien wel een volgend artikel of maak ik er een video over.

Even kort toch. Het Internet Protocol is de wereldwijde standaard of reglementering die beschrijft wat een IP adres is en hoe de communicatie verloopt tussen toestellen met een IP adres. Zo’n reglementering wordt ook een specificatie genoemd.

IPv4 en IPv6

Er zit evolutie in de specificatie van Internet Protocol.

Internet Protocol versie 4 oftewel IPv4 is de vierde versie van het Internet Protocol. Deze versie werd voor het eerst op grote schaal gebruikt en vormt de basis voor IP adressering, dus voor de identificatie van computers op het Internet.

Internet Protocol versie 6 oftewel IPv6 is versie 6 van het Internet Protocol voor het gebruik van IP-adressen. IPv6 werd ontwikkeld en ingevoerd om enkele beperkingen van IPv4 te verhelpen. Een groot probleem met IPv4 was namelijk dat het maximaal aantal mogelijke IP adressen niet toereikend meer was om elk toestel van een IP adres te kunnen blijven voorzien.

Een IPv4 adres is een getal van 32 bits

Wat is een IP adres? Een IP adres is een geheel getal. Zover waren we al. We beginnen te tellen bij 0, 1, 2, 3, enzovoort. Elk toestel op het Internet krijgt zo zijn eigen nummer en eigen IP adres om het toestel uniek te kunnen identificeren en adresseren.

Hoe groot kan dit getal worden?

Met IPv4 zijn we beperkt tot 4.294.967.296 IP adressen of grofweg 4,3 miljard IP adressen. Dat is minder dan het aantal mensen op aarde.

Dat komt omdat IPv4 een IP adres definieert als een getal van 32 bits.

Een binair getal van 32 bits

Een IPv4 adres is dus een getal van 32 bits lang dus 32 opeenvolgende eentjes of nulletjes.

Een goed begrip hebben van binaire getallen en binair kunnen rekenen is belangrijk als informaticus. Wil je dat ik er een artikel over schrijf of een video over maak? Laat het me gerust weten met een reactie onderaan dit artikel.

Het kleinste IPv4 adres in binaire notatie is 32 nullen:

00000000000000000000000000000000

Het grootste IPv4 adres in binaire notatie is 32 eentjes:

11111111111111111111111111111111

Dit grootste binaire getal komt overeen met het decimaal getal 4.294.967.295.

Een voorbeeld van een IPv4 adres

Een willekeurig voorbeeld van een IPv4 adres is:

10111010110000111010111011101000

Decimaal is dit het getal 3.133.386.472.

Voor ons als mensen is het moeilijk om zo’n grote getallen te onthouden of over te praten met anderen. Daarom gaan we IP adressen visueel anders voorstellen.

10111010 11000011 10101110 11101000

Visuele voorstelling als 4 bytes van 8 bits

Bovenstaand IPv4 adres wordt al iets leesbaarder als we het opsplitsen in 4 keer 8 bits. Een getal van 8 bits noemen we een byte.

10111010 11000011 10101110 11101000

Dotted decimal notatie

De meest gebruikte voorstelling van een IPv4 adres is dotted decimal.

We zetten dan elk van de 4 bytes om in decimale notatie.

10111010 binair = 186 decimaal

11000011 binair = 195 decimaal

10101110 binair = 174 decimaal

11101000 binair = 232 decimaal

In IPv4 dotted decimal notatie noteren we deze 4 decimale getallen achter elkaar met puntjes ertussen. Zo krijgen we de bekende IP adres notatie van dit voorbeeld als 186.195.174.232.


Rudy D'hauwe

Als freelance ICT Trainer sta ik bijna dagelijks voor de klas. Ik geef tal van ICT opleidingen aan ICT medewerkers en software ontwikkelaars van grote en middelgrote bedrijven. Ik hou ervan om mensen naar een hoger niveau te tillen en uit te dagen met interessante oefeningen, projecten en doordenkertjes. Zo is elke ICT opleiding anders en uniek want telkens aangepast op maat van de aanwezige deelnemers.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *